SPPK
Phone   7000 6474
become a member greek
why become a member
Donate

Yearly Archives: 2015

Post Image

Ψήφιση νομοθεσίας για εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων

Ομόφωνα ψηφίστηκε στις 03/09/2015 από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος τροποποιητικός νόμος Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων του 2015, καθώς επίσης και οι σχετικοί κανονισμοί, δίνοντας ελπίδες απόκτησης τίτλου ιδιοκτησίας και μη εκποίησης του ακινήτου τους, σε πέραν των 78.000 αγοραστών ακινήτων που παραμένουν εγκλωβισμένοι, λόγω των δανειακών υποχρεώσεων επιχειρηματιών ανάπτυξης γης.

titloiΗ ψήφιση του νόμου αποτελούσε προαπαιτούμενο παραχώρησης της επόμενης δόσης ύψους €500 εκατ. από την Τρόικα.

Η Ολομέλεια ενέκρινε επίσης ομόφωνα τροπολογία του ΔΗΚΟ, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η καταβολή των μεταβιβαστικών τελών σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, ενώ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία του ΔΗΣΥ, που προνοεί ότι δεν θα εκδίδονται τίτλοι όταν εκκρεμούν οφειλές του αγοραστή, που σχετίζονται με τον φόρο και το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, τα τέλη δημοτικών και κοινοτικών Αρχών, όπως επίσης και τα αποχετευτικά τέλη.

Με μια ψήφο διαφορά, 24 υπέρ και 25 εναντίον απορρίφθηκε κοινή τροπολογία του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ και των Οικολόγων που προνοούσε την αναστολή για διάστημα δύο ετών της εκποίησης ακινήτων εγκλωβισμένων αγοραστών, οι οποίοι ενώ αποπλήρωσαν το 80% του τιμήματος στον επιχειρηματία, τώρα αδυνατούν να καταβάλουν το υπόλοιπο 20%, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενώπιον του Διευθυντή του Κτηματολογίου όλοι οι αγοραστές που κατέθεσαν στο Κτηματολόγιο τα πωλητήρια έγγραφά τους μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2014, προσκομίζοντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν το ακίνητο. Εκτός από τον αγοραστή, δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ενώπιον του Διευθυντή του Κτηματολογίου για μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή έχουν ο πωλητής, ο ενυπόθηκος δανειστής του επιχειρηματία, ο δανειστής του αγοραστή και αυτεπάγγελτα ο ίδιος ο Διευθυντής.

Με τον νέο νόμο καλύπτονται οι περιπτώσεις εγκλωβισμένων αγοραστών:
● που εξόφλησαν πλήρως τον επιχειρηματία.
● που υπάρχει εγγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας.
● που βρίσκονται σε πορεία εξόφλησης και είναι διατεθειμένοι να εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό καταθέτοντας το σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρεί το Κτηματολόγιο είτε άμεσα, είτε σταδιακά.
● τα ακίνητα των οποίων είναι επιβαρυμένα, είτε με εμπράγματα βάρη, είτε με memo από το κράτος.
● που αγόρασαν ακίνητα μέσω αντιπαροχής ή από μεταπώληση.

Επίσης, ο νέος νόμος διασφαλίζει τους εγκλωβισμένους αγοραστές παγώνοντας τις διαδικασίες εκποίησης των ακινήτων στη βάση των νόμων περί Πτωχεύσεως και περί Εταιρειών, καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου νόμου που σχετίζεται με εκποίηση. Συγκεκριμένα, η αναστολή μέχρι την πλήρη αποπεράτωση της εξέτασης της αίτησης θα αφορά στις περιπτώσεις που:

● έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της σύμβασης (που καταχωρήθηκε στο Κτηματολόγιο) και έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης της σύμβασης ή έχει καταβληθεί μέρος του τιμήματος πώλησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και θα καταβληθεί το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό του Κτηματολογίου

● δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της σύμβασης και έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης της σύμβασης ή έχει καταβληθεί μέρος του τιμήματος πώλησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και θα καταβληθεί το υπόλοιπο του τιμήματος της πώλησης στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό του Κτηματολογίου και η έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας δεν είναι εφικτή σύμφωνα με την πρόνοια του νόμου που προνοεί την άνετη, την αυτοτελή και αποτελεσματική χρήση του ακινήτου.

Read More

Νομοθεσία για εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες Ρικ 29/09/2015

Ο πρόεδρος του συνδέσμου προστασίας πρώτης κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης και ο Διευθυντής του Κτηματολογίου Ανδρέας Σωκράτους φιλοξενούμενοι στο ”Μαζί” και την Ελίτα Μιχαηλίδου. Θέμα τις εκπομπής η νομοθεσία για τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Read More

Πρώτη κατοικία και αφερεγγυότητα – Ρικ 22/09/2015

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης και ο Προιστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Γιώργος Καρροτσάκης φιλοξενούμενοι στο ”Από μέρα σε μέρα” και τον Πάρη Ποταμίτη σε σχέση με το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Read More

Εκποιήσεις Τρ. Κύπρου και πρώτη κατοικία 01/09/2015

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης και ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας Κύπρου Μιχάλης Περσιάνης φιλοξενούμενοι στο ”Έχεις Μέσον” για τις προτεινόμενες εκποιήσεις και την πρώτη κατοικία.

Read More

Εκποιήσεις Τράπεζας Κύπρου και Νομοσχέδιο εγκλωβισμένων ιδιοκτητών 31/08/15

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Κώστας Μελάς και ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της Τράπεζας Κύπρου Μιχάλης Περσιάνης φιλοξενούμενοι στο ”Από μέρα σε μέρα” και τον Πάρη Ποταμίτη για τα θέματα εκποιήσεων και εγκλωβισμένων ιδιοκτητών ακινήτων.

Read More

Πακετοποίηση δανείων και εγλωβισμένοι ιδιοκτήτες, Capital 29/07/2015

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Π.Κ Σταύρος Παπαδούρης φιλοξενούμενος στις ειδήσεις του Capital με θέμα την προτεινόμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς και την πακετοποίηση και μεταφορά δανείων.

Read More

Επιστολές τύπου Θ και εγκλωβισμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς τίτλο 26/06/2015

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασιάς Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης φιλοξενούμενος στην εκπομπη ”Στις Επτά” με την Κατερίνα Αγαπητού και την Έμιλη Αντωνίου. Θέμα της συζήτησης η αποστολή επιστολών τύπου θ από τα πιστωτικά ιδρύματα και το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τα ατιτλοποίητα ακίνητα.

Read More

Προστασία πρώτης κατοικίας, Έχεις Μέσον 24/06/2015

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας φιλοξενούμενος στο ΄΄’Εχεις μέσο΄΄ και τη Νατάσα Ιωάννου. Θέμα της συζήτησης η προστασία της πρώτης κατοικίας, το πλαίσιο αφερεγγυότητας, οι επιστολές τύπου Θ από τα πιστωτικά ιδρύματα και οι αναδιαρθρώσεις δανείων.

Read More

Καλά νέα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς τίτλο 24/06/2015

Σχολιασμός για την εξαγγελία της νομοθεσία που θα επιτρέπει την έκδοση τίτλου και μεταβίβαση ακινήτων σε ιδιοκτήτες που αγόρασαν από εταιρείες ανάπτυξης γης από τον Πρόεδρο του Σ.Π.Π.Κ Σταύρο Παπαδούρη, στις ειδήσεις του Capital.

Read More

Αποστολή επιστολών ΤΥΠΟΥ Θ σε δανειολήπτες

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Π.Κ φιλοξενούμενος στις ειδήσεις του με θέμα την αποστολή επιστολών τύπου θ από τα πιστωτικά ιδρύματα σε δανειολήπτες. Προτροπή του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας η άμεση απάντηση στις επιστολές αυτές.

Read More

2013 © www.sppk.org.cy. All rights reserved