SPPK
Phone   7000 6474
become a member greek
why become a member
Donate

Blog Archives

Έχεις μέσον, πρώτη κατοικία και εκποιήσεις 03/12/2014

Εν όψην της νομοθεσίας αφερεγγυότητας ο πρόεδρος του συνδέσμου προστασίας πρώτης κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης μιλάει για θέματα εκποιήσεων και πρώτης κατοικίας στο έχεις μέσον και τη Μαρία Σαββίδου

Read More

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για διαμεσολαβήσεις

Αιτήσεις από καταναλωτές για διαμεσολάβηση σε θέματα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων δέχεται από σήμερα 28/11/2014 το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

«Θα ξοδέψουμε όσο χρόνο απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες ανάγκες και μεγάλο αριθμό αιτήσεων εάν αυτό προκύψει, και το προσωπικό και ο Επίτροπος είναι διατεθειμένοι να εργαστούν όσο απαιτείται για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου», διαβεβαίωσε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.

«Προσπαθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο χωρίς όμως να παύουμε να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί και ταυτόχρονα χωρίς να δημιουργούμε υπερβάλλουσες προσδοκίες στον κόσμο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «εάν υπάρχει καλή θέληση από τις τράπεζες και από τους ενδιαφερόμενους θα εξελιχθεί αποτελεσματικά η όλη διαδικασία».

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου αναμένεται να στελεχωθεί με 13 αποσπάσεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Όπως είπε, πρόκειται για στελέχη με σημαντική εμπειρία στις διαδικασίες της δημόσιας υπηρεσίας σε ό,τι αφορά θέματα διαδικασιών αρχείου, θέματα πληροφορικής και εξυπηρέτησης πολιτών και πολύ πολύ ψηλού επιπέδου τεχνοκράτες με αντίστοιχου επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται ως αναλυτές στοιχείων και παραπόνων.

Το Γραφείο του Επιτρόπου θα διορίζει διαμεσολαβητές από έναν κατάλογο 200 ειδικευμένων προσώπων, αριθμός που όπως είπε, θεωρείται υπεραρκετός.

Οι διαμεσολαβητές αυτοί έχουν περάσει από το νενομισμένο σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, που οργάνωσε η ΚΤΚ στις 15 Νοεμβρίου ύστερα από αίτημα του ιδίου προς τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα με άρτια διοργάνωση, όπως είπε.

Επίσης, ο Επίτροπος δημιούργησε σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής λειτουργούς του ΥΠΟΙΚ ένα ειδικό λογισμικό που θα διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε παράλληλα, πως το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει στον Επίτροπο στήριξη σε θέματα πληροφορικής και έχουν καθοριστεί λειτουργοί του τμήματος πληροφορικής, οι οποίοι θα συνεργάζονται μαζί του για επίλυση των όποιων θεμάτων προκύπτουν, ενώ έχει δημιουργηθεί υποδομή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για στήριξη του γραφείου του Επιτρόπου σε οτιδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση αρχείων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, έχει δημιουργηθεί υποδομή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για στήριξη του γραφείου του Επιτρόπου για στήριξη σε οτιδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση αρχείων.

Αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται το Γραφείο του Επιτρόπου είτε ταχυδρομικώς είτε με το χέρι.

Ο κ. Ιωάννου είπε τέλος ότι το απόγευμα θα αναρτηθεί και η ιστοσελίδα του Επιτρόπου, η οποία θα βρίσκεται στη διεύθυνση www.financialombudsman.gov.cy

Σημειώνεται ότι αίτηση για διορισμό μεσολαβητή θα μπορεί να υποβληθεί, νοουμένου ότι το δάνειο δεν υπερβαίνει κατά την ημερομηνία παραχώρησης του τις €350.000, δεν έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας σχετικά με αυτό, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, δεν έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου σε πλειστηριασμό και δεν έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία λήψης της κατοχής ή εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής έχει υποβάλει όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία προς το ΑΠΙ ή μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το ΑΠΙ υπέβαλε εγγράφως την πρώτη πρόταση αναδιάρθρωσης προς τον αιτητή.

Επίσης, το ενυπόθηκο ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή για τουλάχιστον έξι μήνες. Ο χρεώστης δεν θα πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Read More

Χρηματοοικονομικός επίτροπος, διαμεσολαβήσεις και πρώτη κατοικία 26/11/2014

Εν όψη της έναρξης του θεσμού των διαμεσολαβήσεων ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δανειοληπτών κατά των Τραπεζών Κώστας Μελάς φιλοξενούμενοι στο ”Από μέρα σε μέρα” και τον Πάρη Ποταμίτη.

Read More

2013 © www.sppk.org.cy. All rights reserved