SPPK
Phone   7000 6474
become a member greek
why become a member
Donate

Blog Archives

Εκποιήσεις και αναδιαρθρώσεις Σίγμα 06/06/2016

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Π.Κ Σταύρος Παπαδούρης και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου φιλοξενούμενοι στο Μεσημέρι και κάτι με τη με τη Γωγώ Αλεξανδρινού και τον Χρήστο Χαραλάμπους. Θέμα οι επερχόμενες εκποιήσεις και οι αναδιαρθρώσεις δανείων.

Read More

Πρώτη κατοικία και σχέδια ΚΟΑΓ, Ρικ 04/02/2015

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης συζητά με τον Πάρη Ποταμίτη για το πλαίσιο αφερεγγυότητας και τα συμπληρωματικά σχέδια του ΚΟΑΓ.

Read More

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για διαμεσολαβήσεις

Αιτήσεις από καταναλωτές για διαμεσολάβηση σε θέματα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων δέχεται από σήμερα 28/11/2014 το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

«Θα ξοδέψουμε όσο χρόνο απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες ανάγκες και μεγάλο αριθμό αιτήσεων εάν αυτό προκύψει, και το προσωπικό και ο Επίτροπος είναι διατεθειμένοι να εργαστούν όσο απαιτείται για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου», διαβεβαίωσε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.

«Προσπαθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο χωρίς όμως να παύουμε να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί και ταυτόχρονα χωρίς να δημιουργούμε υπερβάλλουσες προσδοκίες στον κόσμο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «εάν υπάρχει καλή θέληση από τις τράπεζες και από τους ενδιαφερόμενους θα εξελιχθεί αποτελεσματικά η όλη διαδικασία».

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου αναμένεται να στελεχωθεί με 13 αποσπάσεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Όπως είπε, πρόκειται για στελέχη με σημαντική εμπειρία στις διαδικασίες της δημόσιας υπηρεσίας σε ό,τι αφορά θέματα διαδικασιών αρχείου, θέματα πληροφορικής και εξυπηρέτησης πολιτών και πολύ πολύ ψηλού επιπέδου τεχνοκράτες με αντίστοιχου επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται ως αναλυτές στοιχείων και παραπόνων.

Το Γραφείο του Επιτρόπου θα διορίζει διαμεσολαβητές από έναν κατάλογο 200 ειδικευμένων προσώπων, αριθμός που όπως είπε, θεωρείται υπεραρκετός.

Οι διαμεσολαβητές αυτοί έχουν περάσει από το νενομισμένο σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, που οργάνωσε η ΚΤΚ στις 15 Νοεμβρίου ύστερα από αίτημα του ιδίου προς τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα με άρτια διοργάνωση, όπως είπε.

Επίσης, ο Επίτροπος δημιούργησε σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής λειτουργούς του ΥΠΟΙΚ ένα ειδικό λογισμικό που θα διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε παράλληλα, πως το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει στον Επίτροπο στήριξη σε θέματα πληροφορικής και έχουν καθοριστεί λειτουργοί του τμήματος πληροφορικής, οι οποίοι θα συνεργάζονται μαζί του για επίλυση των όποιων θεμάτων προκύπτουν, ενώ έχει δημιουργηθεί υποδομή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για στήριξη του γραφείου του Επιτρόπου σε οτιδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση αρχείων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, έχει δημιουργηθεί υποδομή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για στήριξη του γραφείου του Επιτρόπου για στήριξη σε οτιδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση αρχείων.

Αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται το Γραφείο του Επιτρόπου είτε ταχυδρομικώς είτε με το χέρι.

Ο κ. Ιωάννου είπε τέλος ότι το απόγευμα θα αναρτηθεί και η ιστοσελίδα του Επιτρόπου, η οποία θα βρίσκεται στη διεύθυνση www.financialombudsman.gov.cy

Σημειώνεται ότι αίτηση για διορισμό μεσολαβητή θα μπορεί να υποβληθεί, νοουμένου ότι το δάνειο δεν υπερβαίνει κατά την ημερομηνία παραχώρησης του τις €350.000, δεν έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας σχετικά με αυτό, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, δεν έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου σε πλειστηριασμό και δεν έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία λήψης της κατοχής ή εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής έχει υποβάλει όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία προς το ΑΠΙ ή μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το ΑΠΙ υπέβαλε εγγράφως την πρώτη πρόταση αναδιάρθρωσης προς τον αιτητή.

Επίσης, το ενυπόθηκο ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή για τουλάχιστον έξι μήνες. Ο χρεώστης δεν θα πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Read More

Χρηματοοικονομικός επίτροπος, διαμεσολαβήσεις και πρώτη κατοικία 26/11/2014

Εν όψη της έναρξης του θεσμού των διαμεσολαβήσεων ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δανειοληπτών κατά των Τραπεζών Κώστας Μελάς φιλοξενούμενοι στο ”Από μέρα σε μέρα” και τον Πάρη Ποταμίτη.

Read More
Post Image

Συνάντηση Σ.Π.Π.Κ με Χρηματοοικονομικό Επίτροπο

pavlos-ioannou-banking-ombudsmanΜετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Nομοσχεδίου με τίτλο “Ο περί της σύστασης και δημιουργίας του ενιαίου φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσεως” (τροπολογία του 2014) στις 30 Απριλίου και εν όψη της παραπομπής του νομοσχεδίου αυτού στην ολομέλεια της βουλής για ψήφιση, ο πρόεδρος του Σ.Π.Π.Κ Κος Σταύρος Παπαδούρης συναντήθηκε την Τετάρτη 14/05/2014 με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Κο Παύλο Ιωάννου.

Η συνάντηση αυτή κρίθηκε αναγκαία αφού σε περίπτωση υπερψήφισης του προαναφερθέν νομοσχεδίου, οι αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου διευρύνονται και αποκτά ενεργό ρόλο στο θέμα διαχείρισης διαδικασιών διαμεσολάβησης για αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων φυσικών και νομικών προσώπων με υποθήκη την κύρια κατοικία.

Κατά την συνάντηση αυτή, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και ο Πρόεδρος του Σ.Π.Π.Κ συζήτησαν θέματα σχετικά με την διαδικασία διαμεσολάβησης και αναδιάρθρωσης δανείων με υποθήκη την πρώτη/κύρια κατοικία και συμφώνησαν ότι η σωστή αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων μπορεί να ωφελήσει ταυτόχρονα τους οφειλέτες και τα πιστωτικά ιδρύματα αρκεί να επιδειχθεί καλή πρόθεση και από τις δύο πλευρές.

Ο Κος Ιωάννου κλείνοντας, διαβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι σκοπό έχει να υπηρετήσει από τη θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με πλήρες και απόλυτη διαφάνεια.

Read More

Στη βουλή το ν/σ για τις αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του μεσολαβητή που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο, ο ρόλος του Επιτρόπου θα έπρεπε να είχε καθοριστεί μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Δείτε το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προς τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για διορισμό διαμεσολαβητή, προκειμένου να υποβοηθήσει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων του οφειλέτη μέχρι του ποσού των €350.000 που εξασφαλίζονται με υποθήκη την κύρια κατοικία του, όπως επίσης και σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου αξίας μέχρι €350.000, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Με βάση την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, «με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, διαμορφώνεται δίκτυο προστασίας της κύριας κατοικίας βιώσιμων οφειλετών, δεδομένου ότι το εν λόγω ακίνητο είναι ενυπόθηκη εξασφάλιση των υπό αναδιάρθρωση πιστωτικών διευκολύνσεων».

«Η κύρια αρμοδιότητα», αναφέρεται, «που ανατίθεται στον εν λόγω Επίτροπο με την άνω τροποποίηση είναι να διορίζει, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης σε αυτόν, διαμεσολαβητή από εγκεκριμένο κατάλογο διαμεσολαβητών, ο οποίος θα διαμεσολαβήσει μεταξύ οφειλέτη και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για επίτευξη δίκαιης και λογικής αναδιάρθρωσης, κοινά αποδεκτής από τα δύο μέρη».

«Προς αυτό το σκοπό, το παρόν νομοσχέδιο επιβάλλει σε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα την υποχρεωτική συμμετοχή σε διαδικασία διαμεσολάβησης, εφόσον η χρήση αυτής της διαδικασίας απαιτείται από τον οφειλέτη», προστίθεται.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως η υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος «υπόκειται σε συγκεκριμένη προθεσμία, με την εκπνοή της οποίας και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της διαμεσολάβησης, είναι πλέον απρόσκοπτη η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οποιουδήποτε μέρους, περιλαμβανομένου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, με σκοπό τη λήψη μέτρων για την τυχόν κατάσχεση της ακίνητης ιδιοκτησίας και δη της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, ως μέτρο αποζημίωσης του αδειοδοτημένου πιστωτικού έναντι της αφερεγγυότητας του οφειλέτη».

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

Read More

2013 © www.sppk.org.cy. All rights reserved